Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Danh sách tuyển sinh lớp 6

Thứ sáu - 13/08/2021 09:25

Danh sách tuyển sinh lớp 6

PHÒNG GDĐT HÀ ĐÔNG   DANH SÁCH HỌC SINH  ĐĂNG KÝ DỰ XÉT - TRÚNG TUYỂN
TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ   TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ
      HỆ: CÔNG LẬP
               
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Đối tượng Ghi chú
1 Đặng Thị Chúc An Nữ 21/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
2 Dương Nguyễn Hà An Nữ 01/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
3 Lê Thùy An Nữ 02/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
4 Nguyễn Bình An Nam 01/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
5 Nguyễn Hà An Nữ 08/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
6 Nguyễn Tuệ An Nam 13/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
7 Phạm Hà An Nữ 24/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
8 Phạm Trường An Nam 04/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
9 Trịnh Hoàng Khánh An Nữ 01/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
10 Bùi Quang Anh Nam 09/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
11 Đặng Mai Anh Nữ 20/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
12 Đào Phương Anh Nữ 08/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT2 Trúng tuyển
13 Đỗ Ngọc Anh Nữ 07/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
14 Hà Ngọc Anh Nữ 09/08/2010 Tỉnh Phú Thọ Kinh DT3 Trúng tuyển
15 Khương Hoàng Bảo Anh Nữ 25/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
16 Lê Thị Lan Anh Nữ 24/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
17 Lê Tuấn Anh Nam 04/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
18 Lê Tuấn Anh Nam 03/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
19 Nghiêm Thị Ngọc Anh Nữ 19/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
20 Ngô Nhật Anh Nữ 18/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
21 Nguyễn Châu Anh Nữ 17/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
22 Nguyễn Công Việt Anh Nam 25/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
23 Nguyễn Đàm Hùng Anh Nam 15/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
24 Nguyễn Đức Anh Nam 11/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
25 Nguyễn Đức Anh Nam 29/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
26 Nguyễn Đức Hoàng Anh Nam 26/10/2010 Tỉnh Bắc Ninh Kinh DT3 Trúng tuyển
27 Nguyễn Hà Anh Nữ 20/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
28 Nguyễn Hải Anh Nữ 11/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
29 Nguyễn Kim Anh Nữ 15/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
30 Nguyễn Mai Anh Nữ 26/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
31 Nguyễn Ngọc Mai Anh Nữ 03/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
32 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ 21/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
33 Nguyễn Phương Anh Nữ 02/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
34 Nguyễn Phương Anh Nữ 22/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
35 Nguyễn Thị Lam Anh Nữ 13/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
36 Nguyễn Trần Minh Anh Nữ 30/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
37 Nguyễn Tuệ Anh Nữ 15/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
38 Nguyễn Vũ Duy Anh Nam 11/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
39 Phạm Lê Hà Anh Nữ 15/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
40 Phạm Xuân Thủy Anh Nữ 12/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT2 Trúng tuyển
41 Phan Đức Anh Nam 29/06/2010 Tỉnh Bình Thuận Kinh DT3 Trúng tuyển
42 Quản Trâm Anh Nữ 16/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
43 Trần Đức Anh Nam 07/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
44 Trần Thị Mai Anh Nữ 28/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
45 Trần Tuấn Anh Nam 20/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
46 Trần Việt Anh Nam 23/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
47 Trịnh Phương Anh Nữ 15/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
48 Vũ Phương Anh Nữ 08/10/2010 Tỉnh Nam Định Kinh DT1 Trúng tuyển
49 Vương Thị Hiền Anh Nữ 09/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
50 Đinh Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 04/03/2010 Thành phố Hà Nội Mường DT1 Trúng tuyển
51 Đỗ Nhật Ánh Nữ 13/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
52 Ngô Ngọc Ánh Nữ 27/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
53 Trần Ngọc Ánh Nữ 09/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
54 Đinh Ngọc Châu Anh. Nữ 26/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
55 Ngô Hà Bắc Nam 12/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
56 Đỗ Đức Bảo Nam 09/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
57 Đỗ Ngọc Bảo Bảo Nữ 17/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
58 Mai Gia Bảo Nam 23/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
59 Nguyễn Bá Gia Bảo Nam 21/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
60 Nguyễn Bảo Bảo Nam 20/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
61 Nguyễn Gia Bảo Nam 08/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
62 Nguyễn Hữu Bảo Nam 06/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
63 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nam 24/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
64 Nguyễn Trần Chí Bảo Nam 31/08/2009 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
65 Phạm Quốc Bảo Nam 23/11/2010 Thành phố Hà Nội Tày DT3 Trúng tuyển
66 Trần Gia Bảo Nam 13/07/2010 Tỉnh Nam Định Kinh DT3 Trúng tuyển
67 Đỗ Mạnh Biên Nam 01/01/2010 Thành phố Hà Nội Mường DT3 Trúng tuyển
68 Trần Thái Biểu Nam 28/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
69 Nguyễn Thanh Bình Nữ 04/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
70 Nguyễn Thanh Bình Nam 06/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
71 Ngô Bảo Châu Nữ 03/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
72 Nguyễn Bảo Châu Nữ 17/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
73 Nguyễn Bảo Châu Nữ 09/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
74 Trịnh Băng Châu Nữ 09/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
75 Đào Thùy Chi Nữ 02/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
76 Đinh Tùng Chi Nữ 27/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
77 Hứa Hà Chi Nữ 30/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
78 Lê Quỳnh Chi Nữ 07/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
79 Nguyễn An Chi Nữ 03/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
80 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi Nữ 15/08/2010 Thành phố Hải Phòng Kinh DT3 Trúng tuyển
81 Phan Linh Chi Nữ 23/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
82 Ng Vũ Thành Công Nam 24/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
83 Lê Việt Cường Nam 30/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
84 Nguyễn Hữu Cường Nam 13/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
85 Nguyễn Việt Cường Nam 07/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
86 Phạm Danh Cường Nam 10/05/2009 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
87 Trịnh Minh Cường Nam 21/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
88 Trần Linh Đan Nữ 12/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
89 Lê Minh Đăng Nam 05/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
90 Nguyễn Duy Hải Đăng Nam 11/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
91 Nguyễn Hữu Hải Đăng Nam 26/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
92 Nguyễn Trọng Hải Đăng Nam 05/01/2010 Tỉnh Bắc Ninh Kinh DT1 Trúng tuyển
93 Đỗ Quốc Đạt Nam 29/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
94 Lê Thành Đạt Nam 14/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
95 Lê Thành Đạt Nam 22/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
96 Nguyễn Tất Đạt Nam 11/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
97 Nguyễn Tiến Đạt Nam 05/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
98 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 04/07/2010 Tỉnh Bắc Giang Kinh DT1 Trúng tuyển
99 Lê Ngọc Diệp Nữ 29/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
100 Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp Nữ 01/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
101 Phạm Duy Đông Nam 01/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
102 Nguyễn Đức Thành Đồng Nam 12/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
103 Bùi Anh Đức Nam 02/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
104 Đinh Minh Đức Nam 22/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
105 Hà Trí Đức Nam 02/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
106 Lê Anh Đức Nam 03/11/2010 Tỉnh Vĩnh Phúc Kinh DT3 Trúng tuyển
107 Lương Văn Đức Nam 09/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
108 Lưu Quang Đức Nam 02/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT2 Trúng tuyển
109 Ngô Minh Đức Nam 06/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
110 Nguyễn Anh Đức Nam 16/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
111 Nguyễn Chí Đức Nam 17/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
112 Nguyễn Hữu Đức Nam 09/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
113 Nguyễn Kiều Thiên Đức Nam 24/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
114 Nguyễn Hoàng Dung Nữ 23/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
115 Nguyễn Vũ Phương Dung Nữ 14/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
116 Kiều Trí Dũng Nam 20/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
117 Nguyễn Hoàng Dũng Nam 20/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
118 Nguyễn Hữu Dũng Nam 05/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
119 Nguyễn Tiến Dũng Nam 06/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
120 Vũ Minh Dũng Nam 07/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
121 Hà Triệu Ánh Dương Nữ 15/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
122 Lê Ánh Dương Nữ 13/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
123 Nguyễn Ánh Dương Nữ 18/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
124 Nguyễn Ngọc Ánh Dương Nữ 10/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
125 Nguyễn Thùy Dương Nữ 31/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
126 Trần Duy Dương Nam 12/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
127 Vũ Thùy Dương Nữ 28/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
128 Nguyễn Anh Duy Nam 13/12/2010 Thành phố Hà Nội Mường DT3 Trúng tuyển
129 Nguyễn Chí Duy Nam 21/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
130 Nguyễn Tiến Vương Duy Nam 15/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
131 Mai Mỹ Duyên Nữ 20/03/2010 Tỉnh Nam Định Kinh DT2 Trúng tuyển
132 Phạm Gia Gia Nữ 02/02/2010 Thành phố Hải Phòng Kinh DT1 Trúng tuyển
133 Đặng Hương Giang Nữ 21/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
134 Đỗ Hà Giang Nữ 27/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
135 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 28/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
136 Phan Hương Giang Nữ 15/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
137 Phùng Vân Giang Nữ 03/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
138 Trịnh Nam Giang Nam 22/12/2010 Tỉnh Thanh Hóa Kinh DT3 Trúng tuyển
139 Vũ Trà Giang Nữ 18/09/2010 Tỉnh Nam Định Kinh DT1 Trúng tuyển
140 Bùi Thu Hà Nữ 18/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
141 Hoàng Ngọc Hà Nữ 16/11/2010 Tỉnh Sơn La Kinh DT1 Trúng tuyển
142 Lê Khánh Hà Nữ 20/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
143 Ngô Khánh Hà Nữ 31/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
144 Nguyễn Khánh Hà Nữ 13/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
145 Nguyễn Thu Hà Nữ 05/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
146 Phùng Ngọc Hà Nữ 29/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
147 Trần Ngân Hà Nữ 19/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
148 Đào Danh Hải Nam 24/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
149 Đỗ Đăng Hải Nam 09/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
150 Hà Minh Hải Nam 09/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
151 Lâm Duy Hải Nam 17/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
152 Lê Hoàng Hải Nam 20/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
153 Nguyễn Hoàng Hải Nam 13/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
154 Nguyễn Hoàng Hải Nam 05/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
155 Nguyễn Trung Hải Nam 27/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
156 Lê Ngọc Hân Nữ 28/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
157 Mai Gia Hân Nữ 17/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
158 Nguyễn Thị Bảo Hân Nữ 22/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
159 Vũ Gia Hân Nữ 16/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
160 Nguyễn Ngọc Minh Hằng Nữ 22/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
161 Đỗ Thị Mỹ Hạnh Nữ 03/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
162 Phạm Hồng Hạnh Nữ 12/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
163 Phan Minh Hiền Nữ 22/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
164 Trần Thị Thu Hiền Nữ 06/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
165 Ngô Vũ Hoàng Hiệp Nam 21/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
166 Nguyễn Đình An Hiếu Nam 11/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
167 Nguyễn Hữu Hiếu Nam 09/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
168 Nguyễn Mạnh Hiếu Nam 20/04/2009 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
169 Nguyễn Minh Hiếu Nam 21/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
170 Nguyễn Trần Trung Hiếu Nam 28/09/2009 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
171 Nguyễn Văn Hiếu Nam 05/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
172 Phạm Minh Hiếu Nam 26/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT2 Trúng tuyển
173 Ngô Quỳnh Hoa Nữ 06/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
174 Nguyễn Lâm Hoa Nữ 14/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
175 Vương Quỳnh Hoa Nữ 25/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
176 Nguyễn Tiến Hòa Nam 15/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
177 Nghiêm Bá Hoàn Nam 07/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
178 Nguyễn Duy Hoàng Nam 11/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
179 Nguyễn Lâm Hoàng Nam 21/06/2010 Tỉnh Thái Bình Kinh DT3 Trúng tuyển
180 Nguyễn Như Hoàng Nam 21/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
181 Nguyễn Việt Hoàng Nam 14/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
182 Tạ Huy Hoàng Nam 17/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
183 Nguyễn Gia Hùng Nam 26/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
184 Trần Việt Hùng Nam 31/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
185 Nguyễn Khắc Tiến Hưng Nam 30/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
186 Nguyễn Tuấn Hưng Nam 29/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
187 Nguyễn Việt Hưng Nam 17/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
188 Nguyễn Mai Hương Nữ 14/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
189 Nguyễn Minh Hương Nữ 10/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
190 Phan Thị Thu Hương Nữ 21/09/2010 Tỉnh Nam Định Kinh DT3 Trúng tuyển
191 Ngô Thị Thu Hường Nữ 03/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
192 Bùi Quang Huy Nam 01/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
193 Đặng Quang Huy Nam 25/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
194 Lã Xuân Huy Nam 18/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
195 Lê Gia Huy Nam 28/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
196 Lê Quang Huy Nam 01/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
197 Nguyễn Đình Huy Nam 29/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
198 Nguyễn Đức Huy Nam 19/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
199 Nguyễn Gia Huy Nam 18/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
200 Nguyễn Trọng Huy Nam 20/10/2010 Tỉnh Thanh Hóa Kinh DT1 Trúng tuyển
201 Nguyễn Tuấn Huy Nam 17/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
202 Phạm Trường Huy Nam 14/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
203 Vũ Quang Huy Nam 01/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
204 Bùi Khánh Huyền Nữ 25/04/2010 Tỉnh Hải Dương Kinh DT3 Trúng tuyển
205 Lê Thanh Huyền Nữ 22/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
206 Nguyễn Thi Huyền Nữ 17/02/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh DT3 Trúng tuyển
207 Nguyễn Thị Huyền Nữ 04/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
208 Nguyễn Thu Huyền Nữ 27/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
209 Phạm Vũ Khánh Huyền Nữ 28/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
210 Trịnh Thu Huyền Nữ 26/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
211 Vương Ngọc Huyền Nữ 25/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
212 Bùi Minh Khang Nam 17/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
213 Đỗ Duy Khang Nam 25/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
214 Nguyễn Duy Khang Nam 05/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
215 Nguyễn Minh Khang Nam 19/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
216 Phùng Thua Anh Khang Nam 10/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
217 Đồng Gia Khánh Nam 27/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
218 Hồ Hoàng An Khánh Nam 07/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
219 Hồ Quốc Khánh Nam 02/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
220 Ngô Duy Khánh Nam 10/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
221 Nguyễn An Khánh Nam 22/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
222 Nguyễn Đình Khánh Nam 13/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
223 Nguyễn Dương Ngọc Khánh Nữ 11/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
224 Nguyễn Duy Nam Khánh Nam 05/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
225 Phùng Nam Khánh Nam 19/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
226 Trần Đặng Vân Khánh Nữ 30/10/2010 Tỉnh Nam Định Kinh DT3 Trúng tuyển
227 Vũ An Khánh Nữ 10/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
228 Bùi Gia Khiêm Nam 11/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
229 Lê Bách Khoa Nam 07/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
230 Nguyễn Hữu Khoa Nam 17/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
231 Nguyễn Mạnh Đăng Khoa Nam 03/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
232 Bùi Anh Khôi Nam 30/08/2010 Thành phố Hải Phòng Kinh DT1 Trúng tuyển
233 Nguyễn Bảo Khôi Nam 17/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
234 Nguyễn Minh Khôi Nam 08/02/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
235 Nguyễn Minh Khuê Nữ 07/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
236 Nguyễn Thu Khuê Nữ 25/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
237 Đặng Trung Kiên Nam 04/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
238 Đinh Trung Kiên Nam 16/05/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
239 Ngô Trung Kiên Nam 07/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
240 Nguyễn Trung Kiên Nam 23/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
241 Nguyễn Đặng Ngọc Lam Nữ 14/06/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
242 Nguyễn Hải Lâm Nam 22/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
243 Nguyễn Thanh Lâm Nữ 31/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
244 Nguyễn Trần Ngọc Lâm Nam 29/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
245 Nguyễn Vũ Đức Lâm Nam 31/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
246 Trần Tuệ Lâm Nam 28/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
247 Bùi Phương Linh Nữ 08/03/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
248 Đặng Hà Linh Nữ 10/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
249 Đặng Thùy Linh Nữ 10/04/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
250 Đỗ Thị Ngọc Linh Nữ 21/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
251 Khuất Diệu Linh Nữ 08/09/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
252 Lê Hoàng Linh Nam 31/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
253 Ngô Trần Ngọc Linh Nữ 06/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
254 Ngô Trần Yến Linh Nữ 06/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
255 Nguyễn Đào Phương Linh Nữ 15/07/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
256 Nguyễn Hà Linh Nữ 22/01/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
257 Nguyễn Hoàng Thùy Linh Nữ 25/10/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
258 Nguyễn Khánh Linh Nữ 06/08/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT3 Trúng tuyển
259 Nguyễn Khánh Linh Nữ 02/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh DT1 Trúng tuyển
260 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 13/08/2010 Tỉnh Hải Dương Kinh DT3