Trang nhất » Tin Tức » Tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020

Thứ sáu - 05/07/2019 15:34

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020

Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 trường THCS Văn Khê
PHÒNG GD &ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ
  *****
Số: 01/ KH-THCSVK
   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ========o0o========        
                         La Khê, ngày 02 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 - 2020
  Căn cứ vào kế hoạch số 145/KH-BCĐ ngày 14 tháng 5 năm 2019 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 -2020 và chỉ tiêu giao tuyển sinh vào lớp 6 của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông;
           Căn cứ thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2019 trên địa bàn phường La Khê;
          Trường THCS Văn Khê xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 – 2020 trên địa bàn như sau:
 I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập THCS. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi trong các nhà trường.
2. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
3. Tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường La Khê và trong độ tuổi theo quy định của Luật Giáo dục đều được đến trường THCS theo quy định.
II- HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển
III- ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ, CHỈ TIÊU VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH
  1. Đối tượng:
    - Những học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2018 – 2019 tại các trường tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh.
- Độ tuổi dự tuyển: 11 tuổi (sinh năm 2008)
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.
+ HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.
+ HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
+ Các trường hợp khác ngoài quy định trên phải được Giám đốc Sở Giáo dục và Bộ Giáo dục cho phép.
 2. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 được giao
     - Số lớp: 8.
     - Số học sinh: 335.
  3. Hồ sơ dự tuyển gồm:
          - Đơn xin dự tuyển vào học lớp 6 (viết theo mẫu của trường);
          - Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;
          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ dùng cho thời gian học tại trường THCS;
- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận Hà Đông (hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của UBND và công an cấp phường).
- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có). 
   4.  Thời gian tuyển sinh:
4.1. Tuyển sinh trực tuyến:
            - Từ ngày 07/7/2019 đến ngày 09/6/2019.
4.2. Tuyển sinh trực tiếp:
            - Từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019.
4.3. Tuyển sinh trái tuyến:
- Học sinh trái tuyến (nếu có): từ ngày 18/7/2019 đến ngày 20/7/2019.
(Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7h30' đến 11h00'; chiều từ 14h00' đến 16h30' các ngày trong tuần).
- Sau ngày 18/7/2019 nếu còn học sinh đúng tuyến và còn chỉ tiêu, nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận, trường hợp đã hết chỉ tiêu, nhà trường báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận để giải quyết.
- Nhà trường còn chỉ tiêu sau khi đã nhận hết học sinh đúng tuyến, tiếp nhận học sinh trái tuyến: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở ngoài quận Hà Đông nhưng thường trú, tạm trú trên địa bàn quận Hà Đông.
* Chú ý:
- Học sinh đúng tuyến là học sinh có đủ hai điều kiện sau:
    + Hoàn thành chương trình tiểu học tại trường Tiểu học năm học 2018 - 2019.
    + Có hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại phường La Khê - Quận Hà Đông.      - Học sinh trái tuyến là học sinh không có đủ hai điều kiện nêu trên.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          - Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm: căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, xây dựng kế hoạch tuyển sinh của trường trình phòng Giáo dục và Đào tạo, tính chính xác số lượng điều tra phổ cập, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển, các quy định về xét tuyển học sinh, lập danh sách học sinh trúng tuyển, thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển khi đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt. Hội đồng tuyển sinh trực tiếp giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo (nếu có), thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh theo quy định.
- Phối hợp với UBND phường La Khê điều tra cơ bản số trẻ trong độ tuổi phổ cập trên địa bàn, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để các bậc phụ huynh học sinh hiểu, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh. Trường hợp số học sinh trong tuyến được phân vượt quá số lượng được giao, nhà trường tập hợp hồ sơ báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xem xét giải quyết.
- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường để học sinh và phụ huynh học sinh được biết từ ngày 15/ 6/ 2019 đến hết thời gian tuyển sinh.
Chú ý:
- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: "Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu" sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ kiểm tra và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
- Nhà trường tuyệt đối không được thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường để phục vụ công tác tuyển sinh, bố trí cán bộ có trách nhiệm thường trực hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
V - LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
          Nhà trường báo cáo về Ban chỉ đạo (qua phòng Giáo dục và Đào tạo quận) về công tác tuyển sinh theo lịch của PGD:
          - Ngày 01 /4 /2019: Nộp Báo cáo đề xuất tuyển sinh năm học 2019 – 2020 của đơn vị: tuyến, chỉ tiêu về phòng Giáo dục và Đào tạo;
          - Ngày 13/6/2019: Hội nghị Hiệu trưởng triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2019-2020 của BCĐTS quận;
          - Ngày 15/6/2019: Nộp Kế hoạch tuyển sinh, công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường;
          - Các ngày 07 đến 09/6/2019 nhà trường hỗ trợ PHHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến;
          - Từ ngày 13/7/2019: Nhà trường bắt đầu công tác tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐ tuyển sinh Quận (thu hồ sơ học sinh nhập học);
          - Ngày 23/7/2019: nộp báo cáo nhanh về kết quả tuyển sinh đúng tuyến;
          - Ngày 26/7/2019: nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
Nơi nhận:                      
- Phòng GD & ĐT Hà Đông;
- UBND phường;
- Lưu: VT.            
                                   HIỆU TRƯỞNG
                                   (Ký tên, đóng dấu) 
           
                  
                                   Tạ Thị Thúy

 

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 2856/QĐ-UBND

Khung thời gian năm học 2022 - 2023

Thời gian đăng: 26/08/2022

lượt xem: 1047 | lượt tải:242

Số 297/KH-UBND

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn quận Hà Đông năm 2021 - 2022

Thời gian đăng: 13/11/2021

lượt xem: 1298 | lượt tải:366

Số 3668/HDLN: SGDĐT-YT

Hướng dẫn liên ngành về CT phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

Thời gian đăng: 13/11/2021

lượt xem: 1105 | lượt tải:296

TT số 22/2021/TT-BGDĐT

Thông tư số 22 quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT

Thời gian đăng: 15/09/2021

lượt xem: 1355 | lượt tải:451

Số: 58/2011/TT-BGDĐT

1822 TT_58 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 03/10/2020

lượt xem: 1567 | lượt tải:501

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay310
  • Tháng hiện tại17,662
  • Tổng lượt truy cập2,961,713

CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ
Địa chỉ: Đường Phan Đình giót - La Khê - Hà Đông - Hà Nội. Điện thoại: 0243.824.042
Email: c2vankhe-hadong@hanoiedu.vn        Website:thcsvankhe.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây